اعلان داوطلبی ذخیرگاه های حالات اضطرار توسط موسسه آغا خان

اعلان داوطلبی

 

 موسسه آقاخان برای اسکان- افغانستان، بخاطر تهیه و تدارک ذخیرگاه های حالات اضطرار به سطح جامعه (استاک پایل) در ولایت بغلان آفر های سربسته را  می پذیرد. مشخصات این ذخیره گاه ها در ذیل ارائه گردیده است:

 

نوعیت وسایل

 

قریه

ولسوالی

ولایت

شماره

Stone Masonry        سنگ کاری

بی بی دره

دوشی

بغلان

1

Stone Masonry        سنگ کاری

دهن زمینک

دوشی

بغلان

2

ذخیره گاه- کانتینر فلت پک   (20 فت)

Stockpile- Flat pack container (20 feet)

ده نو

ده صلاح

بغلان

3

ذخیره گاه- کانتینر فلت پک   (20 فت)

Stockpile- Flat pack container (20 feet)

 کیشن اباد

بنو

بغلان

4

ذخیره گاه- کانتینر فلت پک   (20 فت)

Stockpile- Flat pack container (20 feet)

 مغزرین

خنجان

بغلان

5

ذخیره گاه- کانتینر فلت پک   (20 فت)

Stockpile- Flat pack container (20 feet)

تلختان

دوشی

بغلان

6

 

 

فعالیت ها شامل موارد ذیل میگردند:

 

 1. تدارک  کانتینر های فلت پک(دارای قابلیت باز و بسته بندی) ، با کیفیت بالا با در نظرداشت مشخصات قبول شده. این کانتینر ها باید قابلیت حمل و نقل در ساحات و مسیر های دشوار گذر ولایات بغلان و بدخشان را داشته باشند.
 2. تدارک کانتینر ها با بالاترین کیفیت (20 فت) در ساحات ذکر شده- جدول 1
 3. انتقال کانتینر ها به محل های پروژه (جدول 1) در ولایات بدخشان و بغلان
 4. آماده نمودن مکان برای جابجا ساختن ذخیره گاه ها
 5. اعزام تیم فنی به ساحات پروژه جهت بسته بندی ذخیره ها
 6. نصب  ذخیره گاه ها در ساحات مورد نظر
 7. ساخت و نصب الماری های فلزی هر یک از ذخیره گاه های مذکور بر اساس نقشه های قبلاً  فراهم شده

 

مدت دوام پروژه:

 

مدت دوام پروژه بعد از دریافت نوت اجرای ماموریت (NTP)، حدود دو ماه (1 ماه جون الی 31 ماه جولای 2019) می باشد

.

پروسه ها:

 

درخواست دهندگان واجد شرایط، میتوانند اسناد و  معلومات مربوط به این اعلان مزایده را  از مدیریت اداری موسسه آقاخان برای اسکان، از آدرس های زیر بدست بیاورند. کمپنی های درخواست دهنده باید اسناد مورد نیاز  را ضم درخواست رسمی کمپنی شان معه ی کاپی تصدیق نامۀ اداره حمایه سرمایگذاری افغانستان (آیسا)، الی تاریخ 18 ماه می 2019، به این موسسه تسلیم نمایند. و یا اسناد مورد نیاز به شمول کاپی جواز فعالیت و معرفی نامه کمپنی درخواست دهنده، به صورت انلاین به ایمیل آدرس های ذیل  فرستاده شوند.

 

انجنیر فریدون شریفی- fariadoon.shenwari@akdn.org

گل ولی شاهی زاده- wali.shahizada@akdn.org

شماره تماس: 0799806108

 

 

 

اسناد و معلومات مورد نیاز:

 

از کمپنی درخواست دهنده تقاضا میگردد تا اسناد و معلومات ذیل را فراهم سازد:

 1. معرفی و کار کرد های مختصر کمپنی معۀ تجارب کاری
 2. مثال های پروژه های مشابه که توسط کمپنی تکمیل گردیده باشند
 3. لیست وسایل و سامان آلات کمپنی
 4. ارائه تعهد نامه
 5. خلص سوانح تیم مورد نظر که برای انجام کار پروژه مذکور در نظر گرفته شده اند
 6. پیشنهاد تخنیکلی (پرپوزل) برای انجام فعالیت های فوق الذکر
 7. پرپوزل مالی و هزینه پروژه
 8. جدول زمانی و پلان تطبیق پروژه مورد نظر
 9. پلان تدارک مواد

 

یاد داشت – 1:    در صورت عدم فراهم سازی اسناد فوق الذکر، درخواست نا مکمل تلفی گردیده و شامل پروسه آفر گشایی نمیگردد.

 

یاداشت-2:  در صورتیکه کمپنی بخاطر کسب معلومات بیشتر، از محل پروژه بازدید میکند، باید قبل از هر سفر به محل پروژه موسسه آقاخان برای اسکان را در جریان بگذارد.  موسسه آقاخان برای اسکان کمپنی های علاقمند را  تشویق میکند تا قبل از فرستادن درخواستی های شان، از ساحات مورد نظر پروژه دیدن نمایند. در صورت بروز هر نوع مشکل حین سفر کمپنی به ساحات مورد نظر، موسسه آقاخان برای اسکان، مسئولیتی به عهده ندارد.  

 

طریقه درخواست دهی:

 

درخواست دهنده گان باید درخواستی های شان را در پاکت های مهر شده، از تاریخ  14- 26 ماه می 2019 ، از ساعت 8 صبح الی 1 بعد از ظهر، به دفتر موسسه آقاخان برای اسکان، تسلیم نمایند. جلسه آفرگشایی به تاریخ 27 ماه می 2019، در دفتر موسسه آقاخان در کابل به ساعت 10 بجه قبل از ظهر، دایر میگردد و تمامی درخواست دهنده گان برای اشتراک در این جلسه، دعوت خواهند شد.

 

آدرس های دفاتر موسسه آقاخان برای اسکان:

دفتر مرکزی: سرک دهم قلعه فتح الله، ناحیه دهم، کابل 

دفتر بغلان: باغ قهوه خانه، جوار دفتر یونما، شهر پلخمری، بغلان