پیام تسئلیت وغم شریکی رهبری ولایت بغلان به مناسبت شهادت محمد صفاء ثنایی ریس خدمات تخنیکی و سکتور مقام ولایت

خبرنامه
بغلان- افغانستان
تاریخ : 27 جدی 1395
محمد صفا ثنایی یکی از چهره های شناخته شده و کادرهای برجسته بغلان که ازسالیان زیاد بدینسو درمقام ولایت ایفاء وظیفه می نمود وخصوصاَ ازمدت دوسال بدینطرف به حیث ریس خدمات سکتوری مقام ولایت مصروف کار وفعالیت به هموطنان خویش بود موصوف حوالی ساعت 8:20 دقیقه صبح امروز زمانیکه ذریعه موترازطرف منزلش راهی وظیفه بود درساحه بند برق اول شهر پلخمری توسط افراد مسلح ناشناس مورد هدف تروریستی قرار گرفته نخست زخمی وبعدا درشفاخانه جان به حق سپرد.
رهبری مقام ولایت این عمل زشت ، شنیع وغیرانسانی را که منجر به شهادت این شخصیت توانا ووطندوست گردیده است شدیداً محکوم نموده برای متوفی بهشت برین وبه خانواده عزیزشان ازبارگاه ذات اقدس صبرجمیل استدعا دارد .
وبه ارگانهای امنیتی وکشفی هدایت داده است تا قضیه را بطور جدی مورد بررسی قرارداده عاملین این رویداد را شناسایی وبازداشت نموده تا مورد پیگرد قانون قرارگیرد ###
مقام ولایت بغلان