مراسم فاتحه خوانی به شهداء حوادث تروریستی اخیر کابل ،کندهاروهملند درولایت بغلان برگزارگردید

خبرنامه
بغلان- افغانستان
تاریخ 27 جدی 1395
این مراسم فاتحه خوانی که درمسجد مقام ولایت برگزارگردیده بود عبدالستار بارز والی ولایت بغلان، عبدالقدیم نیازی معاون ولایت روسا وکارمندان ادارات دولتی اشتراک نموده بودند و به روح برفتوح شهداء این حوادث وسایرشهداء قوای مسلح کشورکه جهت دفاع ازتمامیت ارضی ، ونوامیس ملی جام شهادت نوشیدند اتحاف دعا به خانواده شان ازبارگاه ذات اقدس صبرجمیل استدعا نمود ند وهمچنان بیرق سه رنگ کشور نیز درین ولایت نیمه افراشته می باشد .
والی ولایت بغلان یکبار دیگر از تمام شهروندان کشورباالخصوص مردم ولایت بغلان خواست تا علیه کشور های مداخله گر ومزدوران آنان درکنارمنسوبین قوای مسلح دریک صف واحد ایستاده واجازه ندهند تا دشمنان قسم خورد به اهداف شوم شان درین سرزمین نایل آیند.###
دفتر مطبوعات مقام ولایت

Image may contain: 3 people, people sitting and indoor