جلسه انکشافی ولایت بغلان برگزار گردید .

خبرنامه
بغلان- افغانستان
تاریخ : ۲۹ جدی 1395
این جلسه تحت ریاست عبدالستار بارز والی ولایت بغلان وحضورهمه اعضای این جلسه برگزارگردید ودرمورد تطبیق پروژه های ریاست های زراعت وانکشاف دهات بحث وگفتگو صورت گرفت وروساء هردواداره گزارشات شانرا درین خصوص درسال ۱۳۹۵ به جلسه شریک ساختن وعلاوه نمودن که درسال جاری ۱۵ پروژه دربخش زراعت به هزینه ۹۳ میلیون افغانی ودربخش احیا ء وانکشاف دهات ۳۷۹ که شامل اعمار دیوارهای استنادی ، حفرچاه های عمیق ونیمه عمیق ، اعمارمکاتب وسرک می باشد درین ولایت تطبیق و۴۹ پروژ ه دیگر تحت کار می باشد که هزینه این پروژها بیشتر ازیک میلیارد افغانی می باشد وتعداد ۴ پروژه ازطریق ریاست مبارزه با مواد مخدر نیز درین ولایت تحت میباشد وهم چنان درباره چالشهای موجود دربخش پروژه انکشافی با ارایه را ه حل ها مورد بحث قرارگرفت .
دراخیروالی ولایت به اعضای جلسه هدایت سپرد تا به مرکزکشور سفرداشته باشند تا ازطریق وزارت های مربوط به منظور تطبیق پروژه های انکشافی اشتغال زاء که فرصت های شغلی را برای شهروندان این ولایت فراهم سازد درسال ۱۳۹۶ مورد تعقیب قرار دهند.

دفتر مطبوعات مقام ولایت

Image may contain: 1 person, sitting, living room and indoor

 

Image may contain: 5 people, people sitting, living room, table and indoor