دیدار وملاقات بزرگان ومتنفذین ولسوالی های نهرین و بغلان مرکزی با والی ولایت بغلان

خبرنامه

بغلان- افغانستان
تاریخ : 29جدی 1395
تعداد ازبزرگان ، متفذین ساحه لکن خیل ولسوالی نهرین و قراء بغلان مرکزی دردیداروملاقات شان با والی ولایت بغلان درحالیکه معاون مقام ولایت وریس شورای ولایتی نیزحضور داشتند مشکلات وشکایات شانرا ازنحوه سروی درمحلات شان که توسط مدیریت احصاییه وادارات همکار درحال جریان می باشد مورد انتقاد داده نارضایتی شانرا نسبت به این پروسه اظهار داشتند وخواهان رسیده گی مقام ولایت درین زمینه شدند .
والی ولایت نظریات آنانرا شنیده وبه منظور رسیده گی هرچه خوبتربه مشکلات انان به مراجع زیربط هدایت داد تا راه حل را درزمینه جستجو نموده وازاجراات شان به مقام ولایت گزارش دهند
مقام ولایت بغلان

Image may contain: one or more people, people sitting and indoor