دیدار وملاقات بزرگان ومتنفذین ساحات کرکر ودند غوری با والی ولایت بغلان

خبرنامه

بغلان- افغانستان
تاریخ : 29جدی 1395
تعداد ازبزرگان ، متفذین ساحات کرکر ودند غوری دردیدار وملاقات های شان بطور جدا گانه مشکلات محیطی شانرا درمورد نداشتن آب آشامیدنی وعدم رسیده گی به بیجاه شده گان جنگ با مقام ولایت شریک ساخته خواهان عطف توجه رهبری ولایت درزمینه شدند .
والی ولایت نظریات ومشکلات شانرا شنیده به منظوررسیده گی به ادارات زیربط هدایت سپرد تا ازطریق کمیسیون های تعین شده قبلی درزمینه اجراآت صورت گرفته وازنتایج اجراات شان به مقام ولایت گزارش دهند .
مقام ولایت بغلان

Image may contain: 1 person, sitting and indoor

Image may contain: one or more people, people sitting, table, living room and indoor