دیدار وملاقات بزرگان ومتنفذین ساحه نیازالله دند غوری با والی ولایت بغلان

خبرنامه

بغلان- افغانستان
تاریخ : ۳۰ جدی 1395
تعداد ازبزرگان ، متفذین ساحه نیازالله دند غوری دردیدار وملاقات شان باوالی ولایت مشکلات محیطی شانرا درمورد جاه بجایی ومستقربودن پوسته های نظامیان درداخلی قراء وقصبات که باعث تشویش ونگرانی باشنده گان محل می باشد را با والی ولایت شریک ساخته واظهار داشتند که باشنده گان آماده هستند تا باهمکاری شان ساحه را برای اعمار بیزهای نظامی مشخص نمایند تا درآنجا اعمار وفعالیت نمایند.
والی ولایت نظریات ومشکلات شانرا شنیده وبه قوماندانی مرکزهماهنگی هدایت سپرد تا مشکل باشنده گان ان ساحه را با نظامیان شریک ساخته تا درزمینه حل مشکل نمایند .
مطبوعات مقام ولایت

Image may contain: 2 people, people sitting and indoor