دیدار وملاقات علما کرام ، بزرگان قوم ، اساتید پوهنتون ، فرهنگیان و جوانان اهل تشیع این ولایت با والی ولایت بغلان

خبرنامه
بغلان- افغانستان
تاریخ - 4 دلو 1395
تعداد از علما کرام ، برزگان قوم چهره تاثیر گذار ومطرح سیاسی ، فرهنگی وفعالین مدنی اهل تشیع بغلان در دیدار وملاقات شان عبدالستار بارز والی ولایت درحالیکه عبدالقدیم نیازی معاون مقام ولایت نیز حضورداشت کار ها وفعالیت های وی را در سایر بخش ها وخصوصا نزدیک ساختن همه اقشار ومذاهب جهت همکاری به اداره محلی بغلان ستایش نمودند ویکبار دیگر حمایت وپشتبانی شانرا از نظام مرکزی واداره محلی بغلان ابراز داشتند.
در ین نشست سیدمحمد باقر حسینی یکی ازشخصیتهای سیاسی و خیرخواه این ولایت که به تازه گی به حیث مشاور ریاست اجرائیه کشور جهت خدمتگذاری به مردم افغانستان تقرر حاصل نموده است به رهبری ولایت به معرفی گرفته شد ایشان نیز همکاری خویش را در راستای کاری به رهبری مقام ولایت آظهار داشت .
عبدالستار بارز والی ولایت بغلان از همکاری های بی شائبه ونظریات نیک همه اقشار جامعه در بخشهای امنیتی ،انکشافی ، وحل قضایا پیش امده درمواقع مختلف درین ولایت وحمایت همیشگی شان از قوای مسلح داشته اند ستایش نمود وعلاوه نمود که از اثر سعی وتلاش رهبری ولایت ووکلاء منتخب این ولایت در مجلسین شورای ملی پروژه های انکشافی باارزش واشتغال زا که تطبیق وعملی شدن آن پیام اور تغیرات مثبت درسطح این ولایت می باشددربودجه سال مالی 1396 به تصویب رسیده است که درین خصوص همکاری اعضا شورای ولایتی ، علما کرام ،بزرگان قوم ، درقراء وقصبات حتمی وضروری میباشد .

دفتر مطبوعات مقام ولایت

Image may contain: 3 people, people sitting, table and indoor

Image may contain: 2 people, people sitting and indoorImage may contain: 7 people, people sitting and indoor