رشد محصولاتى زراعتى و زمينه بازاريابى آن فراهم شود

انجمن اجتماعی محصولات بادام در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان تاسیس شد:
9 دلو 1397
پروژه ملی باغداری ومالداری وزارت زراعت، آبیاری ومالداری به سلسله تاسیس انجمن های اجتماعی جهت بسیج باغداران این بار انجمن اجتماعی مولدین بادام را به سطح ولسوالی بغلان مرکزی تاسیس نمود.
انجنير محمد غلام ملاخیل مسئول اين برنامه که در جمع حاضرین صحبت می نمود هدف از ایجاد این انجمن ها را بسیج باغداران ومعرفی محصولات کشور به مارکیت های ملی وبین المللی عنوان نمود تا فرصت مناسب براى تشويق دهاقين و رشد محصولاتى زراعتى و زمينه بازاريابى آن فراهم شود 
اين درحاليست که ریاست زراعت ولايت بغلان درهماهنکٙى اين برنامه
۵ انجمن های مولدین در ولسوالی های مختلف ازجمله انجمن اجتماعى محصولات ميوه توت را در ولسوالى خنجان تاسیس نموده است ، وهمچنان چند هزار قطعه باغ را در زون شمالشرق تاسيس وبه فروش محصولات آن بازاريابى نموده است واين برنامه در نظر دارد تا در آينده این انجمن ها بتوانند به اتحادیه های بزرگ به سطح کشور ادغام شده وتوده های بزرگ مولدین را بسیج نمایند.

Image may contain: 6 people, people sitting