بیوگرافی مختصر فیض محمد امیری ولــــــسوال تاله وبرفک

 

بیوگرافی مختصر فیض محمد امیری ولــــــسوال تاله وبرفک

 

 

بیوگرافی مختصر فیض محمد امیری ولــــــسوال تاله وبرفک

 

 

محترم فیض محمد امیری فرزند گنج علی درســــال (1361)

در یک خانواده متدین و زراعت پیشه در شهر پلخــــــــــمری

ولایت بغلان چشم به جهان کشود. تعلیــــــــــــمات ابتدایی را

 

در لیسه میهن، تعلیمات متوسط را در لیسه عالی خاتم الانبیاء به پای اکمال رسانیده در سال (1382) ازلیسه متذکره به درجه عالی فراغت حاصل نمود.

بعداز سپری نمودن امتحان کانکور در سال (1383) شامل دانشکده زراعت دانشگاه بغلان گردیده که در سال (1386) به سویه لیسانس از دانشکده زراعت بغلان فراغت حاصل نمود.

تجارب کاری

1.     کارشناس مقام ولای بغلان بمدت (۳) سال

2.     ولسوال قرقین

3.     ولسوال درزآب ولایت جوزجان

4.     فعلا ولسوال برحال ولسوالی تاله وبرفک ولایت بغلان

بالآخره ازتاریخ 18/10/1391 بدینسو منحیث ولسوال ولسوالی تاله وبرفک ولایت بغلان ایفای وظیفه میدارد.