تماس با ما

عزیز الرحمن ( عزیز )

رئیس دفتر ولایت بغلان

تیلفون(+93787779447)(+93700040452)

حبیب الرحمن ( جاهد )

رئیس مالی واداری ولایت بغلان

تیلفون (0700541656)  

محمود ( حقمل)

مدیر مطبوعات وسخنگوی ولایت بغلان

تیلفون (0788131992) (0705098616)

محمد عثمان ( نوری )

مدیر I.T

تیلفون

(+93799706709)(+937869458545)

 

نمبر تلیفون

نام

سمت

0700692118

عبدالقدیم نیازی

معاون مقام ولایت بغلان

0729050505

جنرال اکرام الدین سریع

قوماندان امنیه

0799565181

محمد کریم اطرافی

رئیس امنیت ملی

0700040452

عزیز الرحمن عزیز

رئیس دفتر مقام ولایت

 

نظیف الله

مدیرجنائی

0782152000

محمد ظاهر عبادی

مستوفی ولایت

0700741717

صفدر محسنی

رئیس شورای ولایتی

0799292909

نیاز محمد راسخ

رئیس حارنوالی استیناف

0799040311

محمد حسن صدیقی

رئیس محکمه استیناف

0707707700

فضل الحق اندرابی

رئیس مبارزه علیه مواد مخدر

07499999713

انجنیر برهان شینواری

رئیس فواید عامه

0700715658

نصیر کهزاد

رئیس مبارزه با حوادث

0704668482

انجنیر آصف الله

رئیس حوزه دریایی

0729002647

انجنیر سلطان عزیز

رئیس غوری برشنا

0706567940

شریف الله شفق

رئیس امور مهاجرین

0700753131

غلام قادر

رئیس دستگاه نساجی

0708451392

خدیجه یقین

رئیس امور زنان

0792676618

عبدالغیاث صدیقی

رئیس زراعت، مالداری و آبیاری

0799164382

انجینر اول خان احمدزی

رئیس انکشاف دهات

0706840556

نورالله امنینی

رئیس محیط زیست

0729103001

انجنیر شکرالله پیمان

رئیس شهر سازی

0700705809

داکتر محب الله محب

رئیس صحت عامه

0700008676

انجینر نظام الدین حمیدی

شاروال پلخمری

 

 

رئیس عدلیه ولایت

0770600738

 

رئیس پوهنتون بغلان

0799111663

علی نظر پیمان

رئیس ترانسپورت

0793661657

محمد عیان صافی

رئیس اقتصاد

 

 

رئیس اطلاعات وفرهنگ

0703333982

سید صالح صالح

رئیس کار و امور اجتماعی

0700616128

مولوی نقیب الله سجاد

رئیس ارشاد حج و اوقاف

0799302600

انجنیر فیض محمد ارغند

رئیس مخابرات وتکنالوژی

0704433333

سید  اسماعیل مجاهد

رئیس معارف ( سرپرست)

0798717722

انجنیر شاه محمود

رئیس معادن

 

 

رئیس کمیسیون انتخابات بغلان

 

 

رئیس کمیته صلح ولایتی

0700707143

رمضانی راستین

رئیس اراضی

0777767205

اجمل قیومی

رئیس سرمیاشت

0797670429

عبدالحیاء مهربان

رئیس منابع بشری مقام ولایت

0700541656

حبیب الرحمن جاهد

رئیس مالی واداری مقام ولایت

0706792020

قاری قدرت الله

رئیس سکتوری (سرپرست )

0708810016

عزت الله توحیدی

آمر اصلاحات اداری