بیوگرافی رئیس منابع بشری

بیوگرافی عبدالحیاء"مهربان" رئیس منابع بشری مقام ولایت بغلان

عبدالحیاء"مهربان" فرزند الحاج عبدالجلیل "حامد" در سال 1363 هـ .ش در یک خانواده روشنفکر در قریه نوآباد ولسوالی نهرین دیده به جهان گشود. موصوف تعلیمات دوره ابتدائیه و ثانوی خویش را الی صنف دوازدهم در لیسه نمبر (1) گلمیران شهید در ولسوالی نهرین به پایان رسانیده در سال 1383 بعداز سپری نمودن امتحان کانکور شامل پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ گردید و مدت چهار سال تحصیلات عالی خویش را در رشته اگرانومی به سویه لیسانس موفقانه به اتمام رسانید و در سال  1387 هـ .ش از پوهنتون متذکره فارغ التحصیل گردیده است، مذکور بعداز پایان دوره تحصیلی نسبت شوق، علاقه و خدمتگذاری که برای وطن داشت در بست (4) مدیریت مالی و اداری ولسوالی نهرین بعداز سپری نمودن پروسه رقابت آزاد موفق به احراز بست متذکره گردید و مدتی را منحیث خدمتگذار مردم در آن بست انجام وظیفه نمود.

موصوف از سال های 1389 الی 1392 در پست های قراردادی با موسسات خارجی چون اکتید، یوناما، GIZ/RCDF و IARCSC و در ولایت کندز ایفای وظیفه نموده است اخیراً در سال 1393 بعداز سپری نمودن و اشتراک در پروسه امتحان رقابتی موفق به احراز بست ریاست منابع بشری ولایت بغلان گردیده است و الی اکنون برحال وظیفه میباشد که درجریان وظیفه بنابر لیاقت، صداقت و شایستگی که در اجرای امور محوله از خود نشان داده چندین بار از طرف مقامات ذیصلاح نایل به تقدیر نامه و تحسین نامه گردیده است.

شماره تماس : 0797670429

ایمیل آدرس : haya.mehraban123@gnail.com

Image may contain: 8 people, including Ahmad Seyar Anwari, people sitting

Image may contain: 8 people