بیوگرافی رئیس دفتر

عزیزالرحمن عزیز 

رئیس دفتر مقام ولایت بغلان

شماره تماس (0744000933) و (0700040452)

ایمیل آدرس (azizrahman821@gmail.com)

بیوگرافی موصوف تحت کار میباشد